• Możesz spędzić „jesień życia” wśród troskliwych osób we własnym domu

  • O Centrum Eurokontakt

    Centrum Eurokontakt działa na rynku od 10 lat. Oferujemy usługi na terenie krajów Unii Europejskiej m.in. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W trakcie swojej wieloletniej działalności objęliśmy opieką setki klientów

    Celem oferowanych przez nas usług jest odciążenie rodzin sprawujących opiekę nad bliskimi oraz wsparcie osób, samotnych, chorych i niepełnosprawnych w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

    Nasi opiekunowie to osoby życzliwe, troskliwe, odpowiedzialne, pełne ciepła i zrozumienia, które wybierając ten zawód kierowały się potrzeba serca i chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

    Centrum Eurokontakt należy do Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ) i jest też członkiem Sekcja Agencji Opieki (SAO) w SAZ.

Postaw na indywidualną opiekę domową

wykwalifikowanego i życzliwego personelu!

Make a Donation
Become A volunteer